MİKS GIDA

Ürünlerimizi üretirken, uygun hammadde kabulü ile birlikte ürünün tüketileceği ana kadar insan sağlığından ve kalitemizden ödün vermeden, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretim yapmayı, üretim kalitesini ve gıda güvenliğini etkileyebilecek fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, alerjen, GDO, sabotaj kaynaklı ve ürünlerimizin özgünlüğü ve bütünlüğü ile ilgili oluşabilecek her tür tehlikeyi tanımlayıp kontrol altına almayı taahhüt ediyoruz. 

Bu kapsamda, tedarik zincirimizin her aşamasında; ulusal ve uluslararası yasalar, HACCP prensipleri ve etik kuralları ve insan sağlığını ön planda tutarak üretim yapmak, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kendi gıda güvenliği gereksinimlerimizle uyum içinde olmayı şart koşuyoruz.

Alt yapı ve çalışma ortamı gibi işletmemizin ihtiyaç duyacağı kaynakları sağlamak, sürekli olarak iyileştirme yaparak, sürdürebilir güvenli ve kaliteli ürünler üretmek, her kademedeki personelimizin ürünlerin yasallığı, kalitesi, gıda güvenliği ve bütünlüğü konusunda farkındalıklarının arttırılarak kalite ve gıda güvenliği kültürünü özümsemesini sağlamak, personelin sürekli eğitimi ve süreçlere katılımı, görüşleri ve önerilerini almak, müşteri memnuniyetini sağlanması, üretimlerimizin verimliliğinin arttırmak ve süreçlerimizin sürekli olarak iyileştirmek , gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevremizi temiz tutmak, korumak ve doğal kaynakların israfını önlemek gelişme hedeflerimizin esasıdır.